رژه نیروهای مسلح بمناسبت روز ارتش در خرم آباد، گفتار ما ۲۴، لرستان، گفتار