مراسم استقبال از ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در خرم آباد،گفتار ما ۲۴