نشست خبری رییس اتاق بازرگانی و صنایع خرم آباد با اصحاب رسانه،گفتار ما ۲۴،گفتار ما،