نشست خبری مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد با اصحاب رسانه،گفتار ما ۲۴،گفتار ما