نشست خبری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با حضور دکتر مهدی ابدالی معاون محترم مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی کشور، بمناسبت روز خبرنگار