نشست مجمع نمایندگان استان لرستان با قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفتار ما 24