نماز عید فطر در خرم‌آباد، گفتار ما ۲۴ ، کامین ملکی، گفتار ما 24،