آیین گرامیداشت روز خبرنگار در خرم آباد،گزارش تصویری،گفتار ما ۲۴