گزارش تصویری بازدید وزیر جهاد کشاورزی از انجیرستان «زیودار» شهرستان پلدختر