گزارش تصویری محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه به استان لرستان - پایگاه خبری گفتار ما ۲۴