گزارش تصویری مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور در خرم آباد،گفتار ما ۲۴