هجوم سیب زمینی کاران فرصت‌طلب به دشت خاوه دلفان لرستان،گفتار ما ۲۴