۳۰۰ نفر، گفتار ما ۲۴، عملیات حاج عمران،دفاع مقدس لرستان

بمناسبت سالروز عملیات حاج عمران نماهنگ تصویری سیصد نفر تقدیم به روح پر فتوح شهدای لرستانی حاج عمران ، کلیپ را را در زیر مشاهده نمایید: